Edukacja

Dział edukacji w PAA

PAA Rozkład Kursów 2022-2023

Katalog Akademicki PAA - 2023 (poniżej)


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.