Kursy komputerowe

Uczniowie mogą wybrać z czterech następujących opcji:

Kurs Podstaw Obsługi Komputera

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawową obsługą komputera, podstawowymi funkcjami programu Microsoft Office Word oraz pracą na Internecie.
Program kursu obejmuje:
Podstawy obsługi komputera, Microsoft Office Word (tworzenie nowych dokumentów, formatowanie tekstu, zachowywanie dokumentów), Internet (szukanie informacji, zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, kartki elektroniczne, mapy dojazdowe, zakupy), oraz szukanie pracy na stronie Illinois workNet. Każdy uczeń otrzymuje darmową książkę i dysk USB. W zależności od stanowych funduszy:

 • kurs jest albo bezpłatny i sponsorowany przez Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity
 • albo koszt kursu wynosi $200.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

Kursy oferowane są od września do lipca i trwają 13 tygodni (zajęcia odbywają się raz w tygodniu) oraz 6,5 tygodnia (zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu).

Microsoft Word na poziomie średnio zaawansowanym i wprowadzenie do Excel

Celem kursu jest zapoznanie z zaawansowanymi funkcjami programu MS Word i podstawowymi funkcjami programu Excel.
Program kursu obejmuje:

 • zaawansowane formatowanie tekstu, wstawianie kolumn, ramek i symboli;
 • grafika, wstawianie zdjęć, pól z tekstem, operacje na obiektach graficznych programu Word; adresowanie i drukowanie kopert, tworzenie i drukowanie etykiet; tworzenie i edytowanie tabel; Mail merge (korespondencja seryjna - jednoczesne wysyłanie tego samego listu do wielu osób);
 • Menu programu Excel, wprowadzanie danych, formatowanie komórek, nagłówki i opisy tabel, operacje na wierszach i kolumnach; podstawowe działania matematyczne; sporządzenie domowego budżetu

Każdy uczeń otrzymuje drukowane materiały oraz dysk USB.
Pełny koszt kursu wynosi $200.  Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Klasa oferowana jest we wrześniu w poniedziałki wieczorem (zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 9 tygodni) oraz w styczniu i kwietniu w niedziele rano (zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 12 tygodni).

Wprowadzenie do QuickBooks

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi funkcjami programu QuickBooks.
Program kursu obejmuje:

 • podstawowe terminy z księgowości; ustawienie własnej firmy, praca z listami, kontami bankowymi oraz pozostałymi kontami;
 • wprowadzanie informacji o sprzedażach, przyjmowanie zapłat i robienie depozytów; wprowadzanie i płacenie rachunków, analiza informacji finansowych;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji; płacenie podatków za sprzedaż, sporządzanie listy płac, faktury.

Każdy uczeń otrzymuje drukowane materiały oraz dysk USB.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Klasa oferowana jest we wrześniu. Zajęcia odbywają się w soboty lub poniedziałki.

QuickBooks na poziomie średniozaawansowanym

Celem kursu jest zapoznanie uczniów z bardziej zaawansowanymi funkcjami programu QuickBooks. 
Program kursu obejmuje:

 • pracę z wieloma użytkownikami; praca z narzędziami Forms i Layout Designer; tworzenie raportów, płatności przez Internet i w sieci Intuit;
 • praca z narzędziami Time, Leads i potencjalnymi klientami; tworzenie budżetów;
 • planowanie pracy w QuickBooks; praca z kalendarzem.

Każdy uczeń otrzymuje drukowane materiały oraz dysk USB.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Klasa oferowana jest we wrześniu. Zajęcia odbywają się w soboty lub poniedziałki.


Opłatę za kurs można uiścić kartą ktedytową przez internet -TUTAJ.

Po więcej informacji można dzwonić pod numer telefonu 773 282-1122 wew. 418

Oferta i plan zajęć mogą ulec zmianie.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.