Kurs przygotowujący do pracy biurowej

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie oferuje bezpłatny kurs biurowo komputerowy GOISA (General Office Information Support Assistant) dla osób, które pragną ponieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szansę na znalezienie pracy biurowej.

Szkolenie GOISA finansowane jest przez Miasto Chicago (Chicago Department of Family & Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, które muszą spełniać kandydaci.

W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • posiadają pozwolenie na pracę w USA
  • mieszkają w Chicago
  • ukończyły 18 lat
  • znają język angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów.*

(* Informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w ZAP.)

Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows oraz powszechnie używanymi programami z pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel , PowerPoint) oraz QuickBooks. W ramach kursu studenci nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia dokumentacji biurowej, księgowej, korespondencji biznesowej oraz pisania resume. Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych, ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie podręcznik i szczegółowo opracowane materiały pomocnicze. Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małej grupie i dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30 i 90 dniach pracy. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje pomoc w poszukiwaniu pracy. Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer (773) 282-1122 wew. 401.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.