Historia

Sierpień 16, 1922

Polski Związek Narodowy zarejestrował Polską Opiekę Społeczną.

Listopad 15, 1923

Biuro zostało otwarte na 308 N. Michigan z wolontariuszką Panią T. Sakowską w roli kierowniczki. Później biuro zostało przeniesione na 203 N. Wabash.

Październik, 1925

Mary Midura, pierwszy profesjonalny pracownik, zostaje kierownikiem biura. Kładzie ona nacisk na obsługę klienta.  W 1926 Polska Opieka Społeczna przyłącza się do Rady Agencji Społecznych.  Od roku 1926 do 1931 POS, oprócz Pani Midury, ma także dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych na pełen etat i jednego asystenta na poł etatu.

Wczesny rok 1931

Z powodu upadku banków, zmniejszone zostają wkłady pieniężne. Przez trzy lata Pani Midura nie ma żadnych pracowników i często sama nie dostaje pensji.

Marzec, 1934

Wielebny Thomas Bona rekonstruuje Polską Opiekę Społeczną. Coroczne bankiety, zabawy, bale charytatywne oraz pokazy mody pomagają zwiększać składki członkowskie.

Czerwiec 15, 1936

Nowa nazwa Polska Opieka Społeczna Archidiecezji Chicagowskiej pokazuje że oddziały (tylko dla mężczyzn), dla kobiet i dla wolontariuszy bardzo blisko współpracują z parafiami. Dyrektorem głównym zostaje John T. Nering, który będzie tą funkcje piastował aż do swojej śmierci w wieku 90 lat, do roku 1962.

Wrzesień, 1939

Sytuacja Polski skłania do powołania Pomocy Finansowej dla Polski. Członkowie są namawiani do wysyłania listów wsparcia Aktu Neutralności.  Z powodu wygaśnięcia umowy wynajęcia,  biuro przenosi się  do Palatine Building przy ulicach Milwaukee i Paulina.

2-go lutego, 1942

Komitet do Spraw Problemów Młodzieży rozwiązał się, ponieważ większość chłopców, którzy nie mieli gdzie mieszkać z powodu braku rodziny zaciągnęła się do wojska.

3-ci maja, 1943

Członkowie rady wyrażają zaniepokojenie "brakiem schronienia” dla samotnych chłopców i mężczyzn, a także dla dziewcząt i kobiet.

Styczeń, 1944

Dyrektor Nering prosi polonijne radio i gazety by ogłosiły, że potrzebna jest zbiórka krwi dla uratowania życia 4-latkowi, który zmaga się z poważną chorobą nerek.

Grudzień, 1945

Poświęcone zostaje nowe biuro w budynku Manufacturer’s Bank Building na ulicy Milweaukee.

Marzec, 1948

POS, z Komitetem Kombatantów Arcybiskupa i Archidiecezją Chicago, rozważa problemy uchodźców.

Marzec, 1951

Rozpoczęto negocjacje aby zakupić budynek, który będzie odpowiedni dla biura i schroniska. Plany te się nie powiodły, ale budynek, dwukondygnacyjny i podpiwniczony, zlokalizowany przy 1303 N. Ashland Avenue, staje się dostępny wiosną 1954 roku. Jest poświęcony w styczniu 1955 roku.

Czerwiec 7, 1954

Ponieważ nazwa agencji Polish Welfare Association stała się popularna, przywrócono ją ponownie.

Styczeń, 1957

Komentarze na dorocznym spotkaniu wskazują, że praca w biurze staje się coraz cięższa z powodu napływu nowych uchodźców.

4 listopada, 1958

Sprawozdania Zarządu wspominają o pracy z alkoholikami w połączeniu z Centrum Leczenia Alkoholowego Burmistrza Daleya. „Punkt Zwrotny”, czyli Centrum Intensywnej Terapii Uzależnień od Alkoholu, nie będzie utworzone przez kolejne 28 lat.

23 sierpnia, 1965

Marie Dovick, która od 1933 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Dyrektorów, została mianowana Dyrektorem Wykonawczym, po czym George Sepanski, następca Johna Neringa, rezygnuje z powodu złego stanu zdrowia. Pozostanie na tym stanowisku do 1968 r.  Po rezygnacji prezes zarządu, Feliks B. Wysocki, kieruje biurem.  Anthony T. Polinski zostaje zatrudniony w 1970r.

7-go kwietnia, 1970

Zarząd oficjalnie popiera program pomocy dla klientów opieki społecznej, w udzielaniu wyjaśnień i interwencji w języku polskim.

2 marca, 1976

Uznając, że Polacy przenoszą się na zachód wzdłuż ulicy Milwaukee, Prezes Zarządu Andrzej Przybyło, Senior, planuje utworzenie drugiego biura przy ulicy Laramie. Oficjalna data otwarcia to 10 stycznia 1977r.

22 lutego, 1978

Seniorzy, katolickie organizacje charytatywne i inne polskie grupy, wspominają o kontaktach z biurem burmistrza i Teresy Chamberlain z jej pierwszym ośrodkiem szkolenia  dyrektorów wykonawczych oraz z Żydowskim Centrum Społecznym. Pani Chamberlain podkreśla wagę znajomości języka angielskiego oraz miejsca pracy. Rozmawia także z  innymi zainteresowanymi polskimi grupami, aby dowiedzieć się o lepszej organizacji i możliwościach przewodzenia. Komentuje agencje rządowe, które nie mają polskich tłumaczy i wskazuje granty, na które można składać wnioski. Późniejsze doniesienia pokazują, że „Szafa z Ubraniami”  i wydawanie jedzenia potrzebującym mogłyby zacząć  działać od 1 kwietnia, a osoba odpowiedzialna za wizerunek firmy i reklamę  zacznie informować opinię publiczną o tym, co robi organizacja w każdym z jej dwóch biur.

30 maja, 1979

Po upływie jednego roku na stanowisku, Theresa Chamberlain stwierdza, że problemy polskiej społeczności obejmują miejsca pracy, pomoc dla imigrantów, informacje i skierowania, pomoc osobom w podeszłym wieku, pomoc medyczną, problemy domowe, a także nadaje formę programom, które te problemy rozwiązują: poradnictwo, umieszczanie w odpowiednich placówkach oraz przestępczość nieletnich.

28 czerwca, 1981

Rozpoczęto Program  Pomocy Politycznej dla uchodźców, otrzymujący wsparcie federalne i stanowe, w szczególności w celu pomocy Polakom usuniętym z Polski w wyniku ruchu Solidarności.

wrzesień, 1984

O. Edward Pająk  wspiera POS w okresie kryzysu i postanawia utrzymać usługi dla Polonii.

18 czerwca, 1985

Zarząd zatwierdza Mary Oldiges na stanowisko Dyrektora Wykonawczego, a także sprzedaż budynku przy ulicy Ashland,  ze sprzedaży którego zysk będzie przeznaczony na kredyt hipoteczny i zakup nowego budynku przy ulicy  3834 N. Cicero. Do września Mary Oldiges będzie miała możliwość aby zwiększyć fundusz na schronisko i wyprodukować pierwszą kopię gazetki „The Link.”

Czerwiec, 1986

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn jest formalnie otwarte przez Burmistrza Harolda Washingtona.

5 maja, 1987

Dyrektor Wykonawczy Richard Reeder wdrąża pomoc przy nowym programie legalizacji w USA, zatrudniając doradców ds. Imigracji w celu pomocy 5300 osobom, które przybyły do USA w ramach krajowego programu amnestii.

luty, 1988

Senior Center otwiera się w nowym, południowo-zachodnim biurze w Brighton Park.  50,000 polskich osób w starszym wieku to największa grupa etniczna seniorów z ograniczonym językiem angielskim w mieście. W planach jest także rozpoczęcie specjalnego programu poradnictwa dla maltretowanych kobiet i ich dzieci.

styczeń, 1989

Nowo zatrudniona Dyrektor Wykonawcza Karen Popowski otwiera Centrum Nauczania, w którym zapisano ponad 8,300 dorosłych w 500 klasach i zapewniło ponad 300,000 godzin nauki w klasie na lekcjach języka angielskiego i obywatelskiego w ciągu pierwszych trzech lat.

Marzec, 1990

Prezes Zarządu Lawrence Leck zainicjował zorganizowanie pierwszej z kilku polsko-amerykańskich konferencji na temat samopomocy społecznej w Gdańsku. Dla nowo demokratycznej Polski można teraz ustanowić darmowe usługi socjalne.

Październik, 1991

Nasze biura są zatłoczone ludźmi, którzy wygrali wizę w programie loterii. W ciągu najbliższych 5 lat ponad 50,000 nowych przybyszy z Polski będzie obejmować największą grupę nowych imigrantów legalnych w Chicago.

Sierpień, 1994

Gubernator prowincji Bob Kustra wręcza POS nagrodę dla naszego trzyletniego programu leczenia uzależnień od substancji uzależniających jako przykładowego programu leczenia w tym stanie.

Styczeń 1995

Polska Opieka Społeczna jako jedyna polska agencja została akredytowana przez National Board of Immigration Appeals dla swojego programu imigracyjnego.

4 marca, 1996

Polska Opieka Społeczna staje się Zrzeszeniem Polsko Amerykańskim. Zmienia się tylko nasze drugie imię, aby lepiej odzwierciedlało siłę organizacji. Również w tym dniu zaczyna działać strona internetowa Zrzeszenia.

6 listopada, 1996

Przewodniczący Tadeusz Makarewicz i Dyrektor Wykonawczy Karen Popowski otrzymują Krzyż Kawalerski na Rzecz Zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, jeden z najwyższych odznaczeń cywilnych w Polsce.

22 sierpnia, 1997

Celebrowanie 75 lat służby dla Polonii. Obecnie PAA obsługuje 3,000 osób w jednym z 31 programów obsługiwanych przez ponad 100 pracowników.

2000

Zrzeszenie Polskie-Amerykańsko jest jednym z lokalnych organizacji non-profit, otrzymujących grant z Federal Workforce Investment Act ( WIA) od miasta Chicago z departamentu Community Development. Większość usług jest korzystna dla osób poszukujących pracy, zwolnionych pracowników i dla wielu pracodawców.

październik 2000

ZAP otwiera nowe biuro przy 6276 W. Archer, dzięki dotacji za pośrednictwem Departamentu Handlu i Spraw Społecznych Illinois. Nowy i większy obiekt umożliwia ZAP świadczenie dodatkowych usług mieszkańcom na południu i zachodnich przedmieść.

lipiec 2001

PAA pilotuje nową scentralizowaną, skomputeryzowaną bazę danych klientów, aby skutecznie monitorować tysiąc klientów obsługiwanych co miesiąc w czterech lokalizacjach organizacji.

listopad 2001

Ukazuje się pierwszy numer polskojęzycznego biuletynu ZAP „Ogniwo”.

luty 2002

Zaczyna się  coroczna kampania zbierania funduszy „Pączki Day”.

sierpień 2002

PAA świętuje 80 lat służenia różnorodnym potrzebom Polonii. Obecnie organizacja obsługuje około 3,500 klientów miesięcznie.

październik 2002

Laboratorium komputerowe otwarte w biurze ZAP na południu Chicago.

grudzień 2003

Coroczna Gala PAA (poprzednio zwana Gala Świąteczna) zorganizowana od 1989 roku została rozszerzona o jeden nowy komponent, Cichą Aukcję.

lipiec 2004

ZAP zaczęło oferować kursy  komputerowe, pomagające studentom zapoznać się z podstawową znajomością MS Word, Internetu i poczty elektronicznej.

sierpień 2004

Letni obóz zorganizowany przez Młodzieżowy Program ZAP stworzył projekt, artystyczny spektakl zatytułowany „Stop Przemocy” w Free Street Theatre sponsorowany przez Mayor Daley's Region i KidStart YouthNet.

2004

Dzięki wspaniałomyślności Edwarda i Jane Bleka oraz Quantum Foods, Zrzeszenie Polskie Amerykańsko po raz kolejny ma nową furgonetkę do przewożenia ton żywności każdego tygodnia do swojego punktu wydawania żywności; służy ona także dla schroniska dla bezdomnych i dla wielu innych programów. Bleka jest również od wielu lat hojnym dawcą steków do  punktu wydawania żywności.

październikr 2004

PAA publikuje raport na podstawie danych Census 2000, określając profil mocnych stron i potrzeb społeczności polonijnej z Chicago dla przedstawicieli rządu, biznesu i przywódców obywatelskich, aby pomóc planistom i decydentom w sektorze publicznym i prywatnym zobaczyć jakie  świadczenia i usługi są potrzebne dla  polonijnej społeczności.

2005

ZAP zamyka swoje biuro pod numerem 3425 N. Milwaukee w Chicago, gdzie działał Punkt Zwrotny programu dla bezdomnych na ulicy. Program ten nie dostał federalnego dofinansowania. W następnym roku program został zamknięty.

2005

ZAP została nagrodzona grantem Programu Inicjatywy Nowych Amerykanów (NAI), aby wspólnym wysiłkiem w całym Illinois rozpocząć intensywną kampanię informacyjną na temat polonijnych obywateli i zachęcić ich do rozpoczęcia procesu naturalizacji. Program NAI podczas warsztatów pomaga imigrantom ubiegać się o amerykańskie obywatelstwo.

maj 2005

ZAP z przyjemnością ogłosiło, że jego nowa strona internetowa została zaktualizowana i uruchomiona oraz zawiera bardziej aktualne i obszerne wiadomosci, ulepszoną nawigację i bardziej interaktywne podejście. PAA jest wdzięczne Chicagowskiemu Towarzystwu za przekazanie części środków na pomoc w przeprojektowaniu swojej strony internetowej.

marzec 2006

Aby zaoszczędzić na wynajętej powierzchni i zwiększyć powierzchnie przeznaczona na biura ZAP kupiło budynek sąsiadujący z jego głównym biurem.

maj 2006

Po 17 latach oddanej pracy dla organizacji i jej klientów, Karen J. Popowski przeszła na emeryturę jako Dyrektor Wykonawczy. Pod jej silnym przywództwem ZAP znacznie się rozwinęło, by obsłużyć więcej klientów – 14,000 rocznie i 3,500 miesięcznie, z szerszym zakresem usług (31 programów). ZAP jest wdzięczne za rolę, jaką Karen odegrała w rozwoju i sukcesie organizacji.

maj 2006

Zarząd i pracownicy ZAP z przyjemnością powitali Joannę Borowiec jako nowego Dyrektora Wykonawczego organizacji. Pani Magdalena Dolas została wyznaczona do pełnienia nowej roli senior dyrektora, aby skuteczniej służyć  społeczności.

czerwiec 2006

25-ta rocznica Programu Zatrudnienia ZAP, który przez lata zapewniał  zatrudnienie 18,000 pracowników i  prawie 6 tysiącom załatwiono miejsca pracy.

2007

ZAP otrzymało hojną darowiznę od Pana Feliksa J. Lyczko na utworzenie funduszu stypendialnego dla młodych ludzi polskiego pochodzenia i przewiduje oficjalne uruchomienie funduszu stypendialnego Gene Charles Lyczko.

2007

W 2004r. zredagowano i opublikowano broszurę dla studentów Podstawowego Kursu Komputerowego stworzonego przez pracowników ZAP w 2004 r.

September 12, 2007

Zrzeszenie Amerykańsko - Polskie otwiera ponownie biuro na południowej stronie Chicago przy ulicy 6276 W. Archer. W październiku 2006 r. samochód wjechał do biurowca ZAP na południu Chicago, powodując poważne uszkodzenia jego struktury, ale dzięki personelowi z południa, który niestrudzenie kontynuował obsługę klientów w potrzebie, biuro pozostało otwarte przez cały okres odbudowy.

May 2008

Magdalena Dolas została powołana przez Radę Dyrektorów na stanowisko Dyrektora Wykonawczego po rezygnacji Joanny Borowiec.

June 2008

15-lecie programu Pomoce Pielęgniarskie ZAP.

September 2008

Podczas ceremonii w corocznym Taste of Polonia ZAP otrzymało 25,000 USD dotacji od Jewel-Osco na wsparcie programu Food Pantry i schroniska dla bezdomnych, programy, które bardzo potrzebowały finansowego wsparcia w czasach kryzysu.

October 2008

ZAP obchodzi 20-tą rocznicę swojego Programu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i jego ogromny wpływ na setki istnień ludzkich oraz na to, jak ten program pomógł w bezpieczeństwie kobietom z Polski, które wiedzą, że mogą zwrócić się do ZAP o pomoc w czasach najgorszego kryzysu w życiu.

October 2008

Druga doroczna kampania ZAP dotycząca żywności i zachęcającej także do walki z głodem pomogła w utrzymaniu programu wydawania paczek. Bardziej niż kiedykolwiek program Wydawania Żywności dla osób biednych  potrzebuje pomocy, ponieważ liczba głodnych rodzin drastycznie wzrosła. Dystrybucja żywności była ograniczona do tych, którzy mieszkają w  kodzie pocztowym 60641.

2008

ZAP ponownie otworzyło swój Program Mieszkaniowy, zapewniając bezstronne, dwujęzyczne poradnictwo i seminaria, aby pomóc klientom w osiągnięciu amerykańskiego marzenia o zakupie własnego domu. Ponadto program oferuje edukację i doradztwo w zakresie praw i obowiązków wynajmującego, rozwiązywania konfliktów, eksmisji,  dyskryminacji, uzyskiwania dostępu do tanich mieszkań dla osób o specjalnych potrzebach, takich jak seniorzy i osoby niepełnosprawne.

2008

Udana kampania "Zarejestruj się, aby głosować", w której po raz pierwszy zarejestrowano ponad 200 polskich rezydentów Chicago, jak również przedstawienie    polskiego tłumaczenia publikacji USCIS: "Witamy w USA: przewodnik dla nowych imigrantów".

January 2009

ZAP ponownie zaangażowało się w liczenie osób bezdomnych Point-in-Time, jako wiodąca agencja w północno-zachodniej części Chicago. Liczenie osób bezdomnych  przeprowadza się co 2 lata w celu zebrania danych na temat liczby osób mieszkających na ulicy aby można się było za starać o fundusze federalne, zaplanowania usług oraz podniesienia świadomości społecznej na temat bezdomności.

June 2009

Program pomagający w staraniu się o obywatelstwo USA  nagrał płytę CD z pytaniami do nowego egzaminu na naturalizację (w październiku 2008r. wdrożono nowy egzamin). Jest on udostępniany  klientom w ramach darowizny w wysokości 10 USD.

July 2009

ZAP otrzymało nowe fundusze na program dla Kobiet Wychowujących Dzieci (WIC). WIC jest specjalnym dodatkowym programem żywieniowym dla kobiet o niskich dochodach, niemowląt i dzieci w wieku do 5 lat. Program ten służy ochronie zdrowia poprzez dostarczanie pożywnej żywności w celu uzupełnienia diety, informacji na temat zdrowego odżywiania i skierowania do opieki zdrowotnej.

2009

ZAP obchodzi 20-tą rocznicę swojego programu dla seniorów. Rozpoczęty w 1989r. dzięki dotacji z United Way  został rozszerzony w 2006r.

2009

Kryzys gospodarczy, duże opóźnienia w otrzymywaniu płatności oraz duża stopa bezrobocia stworzyły efekt falowy, który sprawił, że usługi świadczone przez ZAP stały się bardziej pożądane niż kiedykolwiek. ZAP było w stanie obsłużyć rekordową liczbę 15,300 klientów przez cały rok. Cztery programy: SNAP - usługi socjalne w związku z otrzymywaniem kuponów żywnościowych, seniorzy którzy starali się o świadczenia stanowe, WIA dla osób szukających pracy oraz dla Wynajmu i Zabierania domów przez Banki otrzymały dodatkowe fundusze.

August 2009

W Mountain View Adventure Center odbyła się pierwsza doroczna impreza „Powrót do Szkoły” oraz rodzinny piknik.

September 17,2009

Biuro Imigracyjne ZAP wraz z Biurem Imigracyjnym Stanów Zjednoczonych zorganizowało wyjątkową ceremonię naturalizacji. W ceremonii wzięli udział dyrektorzy USCIS Ruth Dorochof, Stacy Summers i kilku gości z USCIS Washington DC. Pojawiła się prezentacja Colour Guard firmy U.S. Marine Corp, a polski piosenkarz zaśpiewał hymn narodowy. W imieniu ZAP prelegentem była Caroline Shoenberger, była komisarz City of Chicago, adwokat nadzorujący Chicago Legal Clinic-Immigration Program oraz profesor Wydziału Prawa CCC. To szczególne wydarzenie odbyło się w Muzeum Polskim w Ameryce

September 2009

Zmarł Ojciec Edmund J. Siedleci, były Prezes Zarządu ZAP, od wielu lat bardzo zaangażowany w jego działalność jak również wspierający Zrzeszenie finansowo.

November 2009

Rada dyrektorów ZAP ogłosiła nominację Gary'ego Kenzera na nowego Dyrektora Wykonawczego, który przez 25 lat pracował w firmach  non-profit, pełniąc funkcje kierownicze w kilku międzynarodowych organizacjach humanitarnych i społecznościowych w Chicago oraz na Środkowym Zachodzie.

December 2009

ZAP przedstawiło nowy biuletyn e-mailowy. Ten biuletyn ma na celu przekazanie znajomym i sympatykom ZAP (ponad 2,000 osób) informacji o  programach i usługach, które oferujemy oraz o naszych osiągnięciach.  Ponadto, ZAP wprowadziło nowy sposób wspierania naszych programów za pośrednictwem tego biuletynu i na naszej stronie internetowej z linkiem do PayPal.

December 2009

ZAP otrzymało grant ARRA na otwarcie nowego programu pomagającego lokatorom w związku z wyrzuceniem z mieszkania. Doradca ZAP zapewniał polskim i wschodnioeuropejskim klientom poradnictwo i edukację  na tematy takie jak: zapobieganie wyrzucenia z mieszkania; prawa i terminy; opcje łagodzenia strat; krótka sprzedaż i wskazówki, jak unikać oszustw.

February 2010

50 wolontariuszy odbyło podróż do Springfield Illinois, aby bronić finansowania programów związanych bezpośrednio z pomocą ludziom. Odbyło się kilka spotkań,  umówionych  także z udziałem prawodawców aby omówić te ważne kwestie.

March 2010

Spis ludności 2010.

April 18, 2010

W hotelu Elysian odbył się Brunch Prezesa ZAP, jeden z najważniejszych dorocznych wydarzeń związanych z gromadzeniem funduszy. Honorowym gościem była Dr Maria Siemionow, światowej sławy naukowiec i mikro chirurg, która wykonała pierwszy przeszczep twarzy. Nagroda za Całokształt Pracy została przedstawiona Geraldine Gedroic Lichterman, byłej Przewodniczącej Rady ZAP w uznaniu jej hojnego wsparcia misji i pracy organizacji. Wydarzenie brunchowe przewodniczącego zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1989 roku.

August 17, 2010

Chicago Cubs i Pepsi ogłosiły Noc Dziedzictwa Polskiego na Wrigley Field.

2010

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie z dumą ogłasza dostępność stypendiów poprzez Łyczkowski Fundusz Stypendialny. Stypendia mają na celu wspieranie i zachęcanie do wybitnych osiągnięć akademickich wśród młodzieży polskiej.

October 2010 - February 2012

ZAP otrzymał pierwszą dotację ze Stowarzyszenia Zdrowia Układu Oddechowego w Metropolitan Chicago na 17-miesięczny projekt ograniczania  palenia w polonijnej społeczności.

październik 2010

Pierwsza pięcioletnia umowa o dotację zawarta z Haymarket Center Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSA)

January 2011 -D ecember 2011

Otrzymaliśmy pierwszą dotację od Stanu Illinois odnośnie Zapobiegania Agresji w ramach kampanii "Powiedz to Głośno,” aby wyeliminować piętno mówienia o czyichś problemach ze zdrowiem psychicznym.

February 11, 2011

Dziesięciolecie Klubu Seniora w biurze na południowej stronie miasta.

October 23, 2011

20-ta rocznica otworzenia Kliniki Leczenia Uzależnień.

listopad 2011

Po raz pierwszy mieliśmy już na tydzień przed wydarzeniem wyprzedaną bardzo dużą ilość biletów na doroczną galę ZAP honorującą Johna J. Pikarskiego, Jr.  To było bardzo udane wydarzenie.