Program dopłat do rachunków za energię - LIHEAP

Celm tego rządowego programu LIHEAP jest pomoc kwalifikującym się rodzinom o niskim dochodzie w zapłaceniu zimowych rachunków za energię.

Do programu mozna zakwalifikować się w zależnosci od:

  • całościowego dochodu rodziny i ilości członków rodziny
  • czy rodzina płaci rachunki za energię osobno czy też koszt ten wliczony jest w koszty wynajmu i czy koszt wynajmu przekracza %30 dochodu
  • rodzaju paliwa energetycznego i czy rodzina płaci rachunki bezpośrednio
  • rejon zamieszkania

Program jest administraowny przez ZAP i inne lokalne agencje tylko wtedy, kiedy fundusze rządowe są dostępne.