Pośrednictwo w szukaniu pracy

Dział Zatrudnienia ZAP oferuje szeroki wachlarz usług dla osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców. Nasze programy są finansowane przez City of Chicago’s Department of Family and Support Services (DFSS) i Chicago Cook Workforce Partnership.

USŁUGI DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY

W ramach programu pomagamy mieszkańcom Chicago i powiatu Cook o niskich dochodach* lub pobierających zasiłek dla bezrobotnych (UI benefits)  w znalezieniu pracy, kierujemy na szkolenia zawodowe oraz oferujemy pomoc w otrzymaniu dofinansowania do szkoleń zawodowych kwalifikującym się klientom.
Rejestracji można dokonać w biurze Działu Zatrudnienia pod adresem 3819 N. Cicero w Chicago. Wszelkie zapytania należy kierować pod numer telefonu (773) 282-1122 wew. 412.

POMOCNE INFORMACJE

Illinois Department of Employment Security ides.illinois.gov
National Interfaith Committee for Worker Justice www.iwj.org Worker's Rights Manual (English)
Sick Time Laws in Chicago and Cook County sicktimechicago.org

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PROGRAMU:

Do rejestracji mogą być dopuszczone tylko osoby, które okażą konieczne dokumenty:

 1. Social Security Card (oryginał)
 2. paszport USA, zieloną kartę lub inny dokument stwierdzający prawo do pracy
 3. prawo jazdy lub stanowe ID z adresem w Chicago lub Cook County lub bieżący rachunek za prąd, gaz lub telefon wystawiony na nazwisko osoby poszukującej pracy
 4. dokumenty przedstawiające dochód rodziny za ostatnie 6 miesięcy np:
 • odcinki czeków (pay stubs) lub
 • list z biura dla bezrobotnych oraz 2 ostatnie odcinki czeków z zasiłku dla bezrobotnych lub
 • kartę medyczną z Public Aid lub

•rozliczenie podatkowe z ostatniego roku

Mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1959 roku, muszą okazać dowód rejestracji wojskowej-Selective Service Registration.

OSOBY, KTÓRE NIE BĘDĄ MIAŁY WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENÓW NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE.

*Informacje o aktualnych limitach dochodów dostępne w biurze ZAP.

USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

Zrzeszenie Amerykańsko- Polskie oferuje pracodawcom następujące usługi:

 • promocję oferowanych usług wśród lokalnych pracodawców
 • udzielanie informacji odnośnie systemu WorkNet
 • przyjmowanie ofert pracy
 • nabór pracowników
 • giełdy pracy
 • zapewnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej
 • selekcję pracowników w oparciu o wymogi pracodawców
 • szeroki zakres dodatkowych usług dla nowozatrudnionych pracowników
 • współpracę mającą na celu uświadomienie różnic kulturowych oraz rozwiązywanie problemów wynikłych z tych różnic
 • informacje i broszury w języku polskim, tłumaczenia
 • informacje dotyczące uprawnień wymaganych do wykonywania zawodu w USA

Wszystkie usługi są bezpłatne.