Program dla ofiar przestępstw kryminalnych i przemocy domowej

Program ten ma na celu niesienie pomocy ofiarom przestępstw kryminalnych, które kwalifikują się do otrzymania rekompensaty za koszty poniesione w związku z doznaną krzywdą, takie jak: wydatki medyczne, utrata zarobków i inne.

Pracownicy Zrzeszenia pomagają klientom w wypełnianiu aplikacji do biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois, który administruje powyższy program.

Ponadto służymy ofiarom przestępstw kryminalnych poradą, wsparciem, udzielamy informacji i referujemy do innych organizacji, jeśli jest taka potrzeba. Pomagamy w uzyskaniu raportu policyjnego.

Program prowadzony jest w języku polskim i oferuje:

  • poradnictwo indywidualne,
  • spotkania grupowe,
  • terapię za pomocą sztuki dla dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy w rodzinie,
  • asystujemy w złożeniu raportu policyjnego,
  • pomagamy w uzyskaniu cywilnego i kryminalnego Zabezpieczenia Prawnego (Order of Protection),
  • pomagamy w znalezieniu miejsca w schroniskach dla ofiar przemocy domowej,
  • udzielamy informacji na temat możliwości samo-sponsorowania (VAWA program),
  • udzielamy informacji na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata.

Usługi dla ofiar przemocy domowej i członków ich rodzin są bezpłatne. W sprawie dodatkowych informacji albo umówienia spotkania prosimy dzwonić:

  • Biuro na północy: (773) 282-8206 ext. 333 albo 331 lub 345
  • Biuro na południu: (773) 427-6345

 

W czasie grupowych, czy też indywidualnych spotkań kobiety mają często po raz pierwszy w życiu okazję do wyrażenia swoich uczuć i opowiedzenia o swoim problemie, nie narażając się na ocenę i mając poczucie, że wszystkie udzielone przez nie informacje są poufne i nigdy nie zostaną wykorzystane przeciwko nim. Najważniejsze jest jednak to, że poprzez uczestnictwo w naszym programie zyskują świadomość, że nie są pozostawione same sobie i mają prawa i możliwości do świadomej zmiany sytuacji w jakiej się znalazły.