Składanie skarg i zażaleń

REGULAMIN:
Podczas rejestracji każdy uczeń zostanie poinformowany o zasadach składania skarg i zażaleń.  Każda osoba ma prawo złożyć skargę, jeżeli uważa, że jest traktowana niesprawiedliwie, jeśli podejrzewa, że nastąpiło naruszenie jej praw, lub w przypadku jeśli uważa, że oferowane przez Zrzeszenie Amerykańsko Polskie (ZAP) usługi edukacyjne nie spełniają ogólnie przyjętych norm.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rozwiązanie polubowne
Uczniowie mogą złożyć zażalenie w pierwszej kolejności do Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego (ZAP). Skarga powinna być złożona na piśmie i zaadresowana do Dyrektora Działu Oświaty i Zatrudnienia (Director of Education and Employment Services):

Andrew Buckler
3834 N. Cicero Ave.
Chicago, Il. 60641
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor działu ustosunkuje się do skargi w przeciągu pięciu (5) dni roboczych. Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona lub jeśli skarżący się uczeń nie będzie zadowolony z oferowanego rozwiązania, uczeń może złożyć zażalenie na piśmie do dyrektora szkoły (Director of Operations, PBVS Chief Managing Employee):

Sonji Jones
3834 N. Cicero Ave.
Chicago, Il. 60641
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor szkoły ustosunkuje się do skargi w ciągu pięciu (5) dni roboczych.

Rozwiązanie na drodze urzędowej
Jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona lub proponowane rozwiązanie nie będzie zadowalające, skarżący się uczeń może się odwołać do Rady Szkolnictwa Wyższego Illinois (Illinois Board of Higher Education).  ZAŻALENIA PRZECIWKO SZKOLE ZAP MOGĄ BYĆ SKŁADANE DO “BOARD OF HIGHER EDUCATION”.  Rada/Board udostępnia formularze, na których można złożyć skargę.  Zażalenia można też składać drogą internetową przez stronę IBHE (complaints.ibhe.org/) Podpisane formularze należy przesłać na adres Rady/Board:

Illinois Board of Higher Education
Division of Private Business and Vocational Schools
1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333
Springfield, Illinois 62701-1404
Fax: (217) 782-8548

Więcej informacji na temat składania skarg do Rady/Board można uzyskać dzwoniąc do Illinois Board of Higher Education pod numer telefonu: (217) 782-2551.